Tak szybko minął rok 2023/2024


2024-06-21

„Ludzie to anioły z jednym skrzydłem,

dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem..."

( M. Konopnicka)

W czwartkowy wieczór 20 czerwca 2024 r. w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kętach miało miejsce coroczne spotkanie rodziców uczniów wyróżniających się w nauce i sponsorów naszej szkoły z dyrekcją, gronem pedagogicznym podsumowujące rok szkolny. Swoją obecnością zaszczycili nas pani Aneta Bogacz Dyrektor Wydziału Infrastruktury Społecznej, pan Łukasz Plewniak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Kętach oraz pani Aneta Mierzwa - Łyczko zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców. Pani dyrektor Lidia Danek przedstawiła wyniki naszych uczniów w roku szkolnym 2023/2024, zaprezentowała osiągnięcia w konkursach matematycznych, plastycznych i sportowych. Podkreśliła potrzebę wzajemnej współpracy w szkole, która owocuje doskonałymi wynikami w nauce i indywidualnymi osiągnięciami naszych wychowanków. Po przemówieniu uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny świadczący o ich szczególnych talentach muzycznych, tanecznych i satyrycznych, dowodząc, że dla szkoły mają serce i mogą w niej rozwijać swoje zainteresowania. Taniec, aktorstwo wymaga serca, a bardzo dobre wyniki w nauce rozumu, uczniowie naszej szkoły połączyli rozum i serce, więc zasłużyli na wyróżnienia, a ich rodzice na gratulacje. Zatem  rodzice z dumą odbierali od wychowawców listy gratulacyjne, a sponsorzy podziękowania za troskę o potrzeby naszej szkoły. Wieczór przebiegał w miłej atmosferze, nie obyło się bez wzruszeń, ponieważ  pierwszy raz w tym roku specjalne stypendium ufundowane przez pana Łukasza Plewniaka trafiło do rąk szczególnie wyróżniającej się uczennicy klasy 7b Marii Jakubowskiej. Maria Jakubowska jest uczennicą, która osiąga nie tylko wysokie wyniki w nauce, ale także pracuje w wolontariacie, rozwija swoje uzdolnienia plastyczne, aktorskie. Poświęca swój czas dla innych, jest osobą życzliwą i pogodną. Uroczyste wręczenie stypendium i listu gratulacyjnego wywołało  wzruszenie i radość na twarzy stypendystki i jej ojca, a także gości zebranych na sali. Takie chwile sprawiają, że czujemy się wspólnotą i chcemy „trzymać się razem”.

Link do galerii