Świetlica


  • RODO KLAUZULA
  • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 
  • Regulamin Świetlicy
  • Procedury bezpieczeństwa
  • Celem działalności  świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie  uczniom opieki  przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Dzieci podzielone są na dwie grupy rówieśnicze.  Codzienne zajęcia świetlicowe to m.in. zabawy dydaktyczne i twórcze oraz ćwiczenia służące utrwalaniu i poszerzaniu wiedzy. Prowadzone są zajęcia plastyczne, techniczne, komputerowe oraz czytelnicze. Na tych zajęciach wychowankowie  mogą rozwijać swoje zdolności i zainteresowania oraz poszerzać horyzonty umysłowe. Dzieci mają możliwość rozwijania kreatywności, pomysłowości oraz umiejętności manualnych – poprzez malowanie, wycinanie, sklejanie, wydzieranie, kolorowanie.  Wszystkie zajęcia mają charakter dobrowolny. Wychowankowie mają również czas na odpoczynek lub zabawę swobodną z kolegami i koleżankami, co kształtuje umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Podczas zabawy wykorzystujemy matę edukacyjną do nauki programowania w edukacji wczesnoszkolnej „KodujMata"

    Dużo czasu dzieci spędzają na świeżym powietrzu, korzystają ze strefy gier.  W razie niepogody prowadzone są zabawy ruchowe  w szkole z wykorzystaniem podłogi interaktywnej.

    Lucyna Nycz