"Wizyta w Remizie strażackiej"


„Strażak to jest kawał zucha, jedzie tam gdzie ogień bucha.
Leje wodą w lewo, w prawo, gasząc pożar z wielką wprawą.”

 

W maju jest wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Strażaka (4 maja). Dzień ten został poświęcony strażakom w hołdzie za ich trud i narażanie życia, w podziękowaniu za pomoc i ratunek ludzkiego mienia i życia.

Dlatego też, jak co roku nasze przedszkolaki wybrały się w odwiedziny do Ochotniczej Straży Pożarnej w Kęty – Podlesie.  Podczas wizyty dzieci mogły zapoznać się z zawodem strażaka, z zasadami postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia. Dowiedziały się również, że strażacy nie tylko gaszą pożary ale również pomagają w czasie powodzi, usuwają skutki wypadków samochodowych, sprzątają połamane przez wichury drzewa. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć wóz strażacki wraz z całym wyposażeniem, sprzęt gaśniczy i strój w jaki ubierają się do akcji. Zwiedzały także wszystkie pomieszczenia znajdujące się w remizie. Na koniec przedszkolaki złożyły strażakom życzenia  z okazji ich święta oraz wręczyły drobne upominki.

Wizyta w remizie utrwaliła wiedzę przedszkolaków w zakresie bezpieczeństwa, oraz zachęciła najmłodszych do służby w straży pożarnej.